Hóa chất bọt tuyết chuyên dụng cho những tiệm rửa xe máy, ô tô,… bằng bình rửa xe bọt tuyết.

Hóa chất bọt tuyết có nhiều thương hiệu, riêng bọt tuyết Pallas được người dùng tin dùng, do khả năng tạo bọt, xe sạch, sáng sau khi dùng cũng như giá thành của sán phẩm

Bên cạnh đó, hóa chất bọt tuyết còn được các hộ gia đình mua về sử dụng để tiện rửa xe nhà bằng khăn, không nhất thiết phải có bình bọt tuyết.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.